OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnepodmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Spôsob objednávania:

Objednávať si môžete produkty priamo z našej webovej stránky E – mailom. Ak sa rozhodnete, môžete objednávku zaslať aj písome na adresu uvedenú v kontaktoch, prípadne zavolajte na kontaktné telefónne číslo, na ktorom Vám radi odpovieme na Vaše otázky. Tovar z nášho sortimentu Vám zašleme na Vašu adresu z pravidla do 5 dní.
Produkty z nášho sortimentu si môžete zakúpiť “na dobierku”, alebo “na faktúru”.

Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledujúce údaje:
Ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte meno a priezvisko, adresu.
Súčasne uveďte vaše telefónne číslo a e-mail.

Ak nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou,
uveďte tiež názov podnikateľa, IČ, DIČ a miesto podnikania.

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a dodania tovaru až ku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom alebo telefonicky. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

Cena tovaru je vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom.

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané ako “konečná cena”. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou (e-mail, listová zásielka…). Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Prevádzkovateľ internetových stránok www.shop.mentamedia.eu sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.shop.mentamedia.eu .

Tieto nákupné podmienky sú platné od 1.1.2012 a plne nahradzujú predchádzajúce nákupné podmienky. Spoločnosť MENTA MEDIA s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Naše služby Vám “ušijeme na mieru”!

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…