Modlitebníček pre deti

modlitebnicek pre deti

MODLITEBNÍČEK PRE DETI
ThDr. Štefan Šak, PhD.

 

Milí rodičia!
Nič nespája rodinu a nevychováva dieťa tak, ako život v modlitbe, práci a usilovnosti. Modlitba má byť pre dieťa taká samozrejmá, ako slová “dobré ráno, ocko, mamka”.

Dieťa sa mnohým veciam učí od starších. Tak je to aj s modlitbou. Preto je dôležité, aby sme sa modlili v jeho prítomnosti zrozumiteľne a nenáhlivo. Modlitba za rodičov, príbuzných a priateľov je dôležitou súčasťou modlitieb detí i rodičov. Je vyjadrením detskej lásky. Napíšte spolu s dieťaťom mená jeho blízkych a nezabudnite mu rozprávať, prečo sa za nich modlí.

Je dôležité jednoducho a zrozumiteľne objasniť mu zmysel modlitieb a modlenia sa aj pomocou príkladov z jeho života, ako aj zo života svätých. Spoločná modlitba vás a vaše dieťa duchovne posilní v láske k Bohu a utvrdí vo viere.

… pokračovanie nájdete v knihe …

 

 

OBSAH KNIHY:

 

Autor: ThD. Štefan Šak, PhD.
Recenzent: prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
Technická a grafická úprava: Mgr. Ján Pilko
32 strán
Technická spolupráca: MENTA MEDIA s.r.o.

Dohodnutá predajná cena 1,64 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

 

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…