DOPREDAJ

dopredaj

PONUKA KNÍH – DOPREDAJ:

 

Bioetika v dimenziách sociálnej práce
Lektorské zručnosti
Medzigeneračné mosty 2009
Poznámky k výchovnému rozmeru filozofie
Úvod do dejín filozofie pre študentov
Vnitrocirkevní komunikace Čechů, Slováků a Rómů
Vybrané kapitoly z úvodu do filozofie