Drogy, závislosti a úloha sociálnej práce

drogy a závislosti a SPDrogy, závislosti a úloha sociálnej práce
Jozef Chovanec, Tatiana Billá

 

O drogách hovoríme a píšeme nie preto, že je to atraktívna téma, ale preto že je aktuálna. V dnešnej uponáhľanej dobe, keď čas nás naháňa vo všetkom, unikajú nám často podstatné deje okolo nás.

Toxikománia sa dnes označuje za pliagu doby. Právom. Zasahuje deti, mládež aj dospelých a objavuje sa v rúznych formách medzi žiakmi škôl všetkých stupňov a typov. Nepostrehnuteľne sa znižuje veková hranica získaných prvých skúseností s drogou. Kto neskúsil, nie je in…no je na veľkom omyle.

Toxikománia, spôsobujúca často nezvratné až tragické zmeny v hodnotovom systéme človeka, tak tínedžera ako aj dospelého človeka a vyúsťuje do rozpadu osobnosti. Je jedným z najvýraznejších symptómov celosvetovej krízy civilizácie. Je ale tiež znakom a ukazovateľom aktuálneho stavu spoločnosti a je aj dôsledkom zlyhaní v rôznych oblastich spoločenskej praxe.

Podľa údajov Svetovej zdravotnej organizácie WHO prepadlo toxikománii už 50 miliónov mladých ľudí a lavína sa nezastavuje… jeden toxikoman dokáže na seba “prilepiť” desať potenciálnych. Je preto nevyhnutné venovať pozornosť tejto téme, rozprávať o nej, vzdelávať sa. Bzť pozorný k svojmu okoliu, vnímať svojich blízkych a mať na nich čas. Lebo inak sa nám môžu vzdialiť, utiecť…často do nenávratna.

Publikácia je určená študentom sociálnej práce a aj tým, ktorým problematika a pomoc v boji s drogami a závislosťou nie je ľahostajná.

Autori

 

POKRAČOVANIE V KNIHE…

oddelovačik

OBSAH KNIHY:

 • Droga a závislosť
 • Drogy – krátky pohľad do histórie
 • Drogy a ich delenie
 • Závislosti
 • Drogové závislosti a ich príčiny
 • Toxikománia
 • Formy drogových závislostí
 • Typy drogových závislostí
 • Faktory vzniku drogovej závislosti
 • Najčastejšie príčiny užívania drog
 • Sociálna práca a problém závislostí
 • Sociálna prevencia v problematike závislostí
 • Úloha sociálneho pracovníka
 • Protidrogová stratégia
 • Slovo na záver
 • Zoznam bibliografických odkazov

 

oddelovac

Autor:
Ing. Jozef Chovanec, PhD.
Mgr. Tatiana Billá, PhD.
Recenzenti:
prof. PhDr. Mária Bielová, PhD.
doc. JUDr., Mgr. Dušan Šlosár, PhD.
Tlač:
Svidnícka tlačiareň, s.r.o.
Technická spolupráca:
MENTA MEDIA s.r.o.
Počet strán 100
ISBN 978–80-8132-073-6
EAN  9788081320736

Dohodnutá predajná cena 10,00 EUR

Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

oddelovačik

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

oddelovac

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…