Krízová intervencia v pomáhajúcich profesiách

indexbooksBB55

Krízová intervencia
v pomáhajúcich profesiách
PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.

 

 

Predslov

Krízová intervencia sa stala neoddeliteľnou súčasťou sociálnej práce v komplexnej starostlivosti o klienta. Publikácia sleduje vývin krízy a jej vplyvy na život jedinca v ťažkostich a núdzy vo všeobecnej rovine, ale aj dôležitosť rozhodujúcich intervencií, ktoré v sociálnej práci často nie sú docenené. Poukazuje na krízovú intervenciu ako prístup, ktorý je založený na tvrdení, že krízy sú základné a veľmi významné aspekty situácii, a na pomáhajúcich odborníkov, ktorí sa s nimi stretávajú v rôznych prostrediach. Ignorovanie prírodných základov a dôsledkov krízy, môže byť videné a nebezpečné, drahé a škodí dobrej odbornej praxi. Predkladaný text je vyjadrením záujmu o problematiku starostlivosti o klienta, ktorý sa ocitol v kríze a potrebuje akútne riešenie svojho problému.

Autor

… ak vás tieto slová zaujali, pokračovanie nájdete v knihe …

OBSAH KNIHY:

 • PREDHOVOR
 • ÚVOD
 • 1. TEÓRIA KRÍZY
 • 1.1 VYMEDZENIE SÚČASNÝCH PRÁVNYCH POJMOV
 • 1.2 KRÍZA
 • 1.2.1 Vznik a fázy krízy
 • 1.2.2 Faktory a situácie vyvolávajúce krízu
 • 1.2.3 Náchylnosti človeka ku kríze
 • 1.3.INTERVENCIA
 • 1.3.1 Intervencie pomoci
 • 1.4 KRÍZOVÁ INTERVENCIA
 • 1.5 KRÍZOVÝ MANAŽMENT
 • 2. VÝVOJ KRÍZ A MOŽNOSTI ICH RIEŠENIA
 • 2.1 CIELE KRÍZOVEJ INTERVENCIE
 • 2.1.1 Reakcia na krízu – obranné mechanizmy
 • 2.2 FORMY A VARIABILITA
 • 2.3 SIEŤ INŠTITÚCII POSKYTUJÚCICH STAROSTLIVOSŤ
 • 2.3.1 Detský domov
 • 2.3.2 Krízové stredisko
 • 2.3.3 Resocializačné stredisko
 • 2.3.4 Telefonická krízová intervencia TKI
 • 2.3.5 Osobná krízová intervencia
 • 3. KRÍZOVÁ INTERVENCIA PRE PRAX
 • 3.1 SÚČASNÝ STAV POSKYTOVANIA KRÍZOVEJ INTERVENCIE
 • 3.2 OBLASŤ PORADENSTVA PRI KRÍZOVÝCH SITUÁCIÁCH
 • 3.2.1 Metódy práce v krízovej intervencii
 • 3.2.2 Legislatívne vymedzenie
 • 3.2.3 Rámcové podmienky krízovej intervencie
 • 3.3 POSKYTOVATELIA KRÍZOVEJ INTERVENCIE
 • 3.3.1 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 • 3.3.2 Vyššie územné celky
 • 3.3.3 Obec
 • 3.3.4 Mimovládne organizácie
 • 3.3.5 Cirkvi a náboženské spoločnosti
 • 3.3.6 Polícia
 • 4. KLIENT KRÍZOVEJ INTERVENCIE
 • 4.1 TYPOLÓGIA OSOBNOSTI
 • 4.1.1 Práca s emóciami v krízovej intervencii
 • 4.1.2 Sociálna neprispôsobivosť
 • 4.2 STRATY
 • 4.2.1 Farktory ovplyvňujúce stratu
 • 4.2.2 Stratégie vyrovnávania sa s náročnou situáciou
 • 4.3 DETI V KRÍZOVEJ INTERVENCII RODINY
 • 5. SOCIÁLNY PRACOVNÍK V KI
 • 5.1 POŽIADAVAKY NA SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA V KI
 • 5.2 MODEL SIETE KI S RODINOU
 • 5.2.1 Metóda rodinných alebo systemických konštelácii
 • 5.2.2 Rodinné skupinové konferencie
 • 5.3 KOMUNIKÁCIA V KRÍZOVEJ INTERVENCII
 • 5.4 HLAVNÉ ZÁSADY V KI
 • 5.4.1 Proces krízovej intervencie
 • ZÁVER
 • LITERATÚRA

 

 

Autor:
PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.
Recenzenti:
Doc. PhDr. Michal Oláh, PhD., mim. prof.
PhDr. Nataša Bujdová, PhD.
Garant knihy:
VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava n.o.
Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl.P.P.Gojdiča Prešov
Návrh obálky:
Vladimír Lorinc
Obchodná spolupráca: MENTA MEDIA s.r.o.
Tlač: Tlačiareň svidnícka s.r.o.
Počet strán 200
ISBN 978-80-8132-060-6
EAN 9788081320606

Dohodnutá predajná cena 9,50 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

 

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…