Mosty z chudoby

indexbooksBB29

Mosty z chudoby
stratégie pre profesionálov a komunity
Ruby K. Payne, PhD., P. DeVol, T. D.Smith

Kniha Mosty z chudoby (Bridges Out of Poverty) je jedinečným a mocným nástrojom určeným nielen sociálnym a zdravotníckym pracovníkom, či iným profesionálom pôsobiacim v sociálnej sfére.
Na svoje si pri jej čítaní prídu všetci, čo nesú zodpovednosť za rozvoj spoločenstiev na všetkých úrovniach. Od komunitných lídrov cez samosprávu, odborníkov v rôznych firmách, či mimovládnych organizáciách, až po ministerstvá. Práve preto bude i vhodnou učebnou pomôckou pre študentov, ktorí sa v uvedených oblastiach a pozíciách môžu v budúcnosti profesijne realizovať.

Kniha je spracovaná formou, ktorá je pre čitateľa veľmi prístupná. Obsahuje prípadové štúdie, detailné analýzy, praktické tabuľky a cvičenia ako aj špecifické riešenia problémov, ktoré môže tak jednotlivec ako aj celá organizácia začať okamžite využívať v praxi a tým:

  • pretransformovať svoje programy tak, aby sa zvýšila efektivita poskytovaných služieb;
  • pomôcť manažérom nadobudnúť také spôsobilosti, ktoré im následne pomôžu usmerňovať zamestnancov;
  • aktualizovať tréning zamestnancov – pracovníci prvého kontaktu, sociálni pracovníci a manažéri;
  • zlepšiť výsledky liečby tak v zdravotnej starostlivosti ako aj liečby zo závislostí
  • zvýšiť pravdepodobnosť prechodu jednotlivca z podpory do zamestnania

… ak vás tieto slová zaujali, pokračovanie nájdete v knihe …

Autori: 
Ruby K. Payne, PhD., Philip DeVol, Terie Dreussi Smith
Preklad:
Ľudmila Hostová
Vydavateľ: Equilibria, s.r.o.
Počet strán 294
ISBN 978-80-89284-53-5

Dohodnutá predajná cena 15,00 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

 

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…