Psychologické poradenstvo pre partnerov a rodiny

indexbooksBB59

Psychologické poradenstvo
pre partnerov a rodiny
PhDr. Elena Pavluvčíková, PhD.

Predslov

Psychologické poradenstvo pre partnerov a rodiny je publikácia zaoberajúca sa prirodzenou súčasťou nášho života – vzťahmi. Vzťahmi v manželstve, partnerstva a rodine. Vznikla z dvoch dôvodov. Prvým bola vnútorná potreba dať na papier dlhoročné skúsenosti z práce s ľuďmi prichádzajúcimi do poradne s prosbou o pomoc.Za tie roky ich bolo niekoľko tisíc. Drobná psychologická perokresba, alebo inak povedané, poradenské vedenie každého človeka, páru či rodiny, často trvajúce niekoľko mesiacov i rokov, sa hlboko vrylo do mojej duše a mysle. Druhým dôvodom boli študenti Inštitútu psychológie Prešovskej univerzoty v Prešove, ktorým partnerské a rodinné poradenstvo prednášam už niekoľko rokov. Od nich často zaznievalo povzbudenie dať prednáškam knižnú podobu.

Kniha je určená jednak psychológom, ktorí sa zaoberajú vzťami, ale aj ostatným pomáhajúcim profesiám, najmä sociálnym pracovníkom. Prospešná môže byť i širšej verejnosti, ľuďom, ktorí sa dostali do problémovej situácie v partnerskom vzťahu a v rodine.

Autor

 

… ak vás tieto slová zaujali, pokračovanie nájdete v knihe …

OBSAH KNIHY:

 • ÚVOD
 • Psychologické poradenstvo
 • Poradenský proces
 • Osoby zúčastnené v poradenskom procese
 • Anamnéza
 • Poradenský rozhovor
 • Metódy práce s klientom
 • Osobnostné poradenstvo
 • Párové poradenstvo
 • Partnerské vzťahy a žiarlivosť
 • Partnerské vzťahy a nevera
 • Rozvodové poradenstvo
 • Porozvodové poradenstvo
 • Psychológia rodiny
 • Funkčné a dysfunkčné rodiny
 • Rodinné poradenstvo
 • Absencia rodičovstva
 • Smútkové poradenstvo
 • Skupinové poradenstvo
 • Supervízia v poradenstve
 • Záver
 • Súhrn
 • Summary
 • Literatúra
 • Menný register

 

Autor:
PhDr. Elena Pavluvčíková, PhD.
Recenzenti:
Prof. Doc. PhDr. jozef Výrost, DrSc.
PhDr. Juraj Žilinčík
Vydavateľ: Akcent print, Prešov
Obchodná spolupráca: MENTA MEDIA s.r.o.
Počet strán 265
ISBN 978-80-89295-48-7
EAN 9788089295487

Dohodnutá predajná cena 15,71 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

 

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…