Sociálna práca a jej kresťanské dimenzie

sp a krest dimenzie

Sociálna práca a jej kresťanské dimenzie
PhDr. Beáta Balogová, PhD.

 

Na Slovensku vyšlo niekoľko monografii a vedeckých prác vo vedeckých zborníkoch, boli zorganizované konferencie zamerané na oblasť sociálnej práce, ale stále ešte chýbajú materiály a dostatočné skúsenosti, ktoré by sa venovali špecifickej oblasti charitatívnej služby opierajúcej sa o kresťanskú antropológiu, teologickú syntézu pri hodnotení duchovných hodnôt človeka, charitatívnu službu Cirkvi a jej spoločenský prínos v minulosti a súčasnosti, kresťanskú dobročinnosť a nezištnosť.

Riešiteľský kolektív má bohaté skúsenosti vo vedeckej i praktickej oblasti a výskumne sa orientuje na biblickú exegézu a kresťanskú antropológiu, teologickú syntézu a duchovné hodnoty človeka, charitatívnu službu Cirkvi a jej spoločenský prínos, kresťanskú dobročinnosť, misijnú, charitatívnu a sociálnu službu Cirkvi – napríklad v rómskom prostredí  a ostatných minoritách – aktuálne súčasné sociálne otázky – rodina, spoločnosť, sociálna komunikácia, metódy práce s rôznymi skupinami, náhradná rodinná starostlivosť, závislosti a podobne. Prevažne sa sústreďuje na na dejiny sociálnej starostlivosti v kresťanstve, počínajúc sociálnym myslením v Evanjeliách, v rannej Cirkvi, v Byzancii, stredoveku, novoveku a v súčasnosti.

 

… pokračovanie v knihe …

 

 

OBSAH KNIHY:

 • Predslov
 • Filantropia a diakona ako prirodzená súčasť života Cirkvi – Štefan Šak
 • Království Boží aneb východiská pravoslavné sociální etiky – Václav Ježek
 • Sociálna práca Vasilija Veľkého – Ján Zozuľak
 • Svätá Ján Zlatoústy – Ján Jacoš
 • Mníšstvo a sociálna práca – Elena Šaková
 • Sociálna práca a askéza – Štefan Pružinský
 • Niektoré aspekty sociálnej služby Cirkvi – Peter Kormaník
 • Poznanie, skúsenosť a askéza – Štefan Pružinský, st.
 • Kresťanstvo ako nový sociálny poriadok – Ján Šafin
 • Bohoslužobný spev ako prostriedok integrácie society – Anna Derevjaniková
 • Socionormatívne koncepcie Veľkej Moravy v spektre sociálnej patológie – B. Balogová
 • Komplexne o kvalite života pacienta – Alžbeta Jacová
 • Péče o zrakovo postižené při křesťanské charitě v Opavě – Martina Botošová
 • Možnosti dalšího vzdělávání v oblasti sociálních služeb – Monika Žumarová
 • Potrebujete supervíziu? – Michal Oláh
 • Kresťanské dimenzie vzdelávania sociálnych pracovníkov – Viera Vavrečková
 • Miejsce kobiety w kościele – Dariusz W. Ćwiek
 • Šarišský ženský dobročivý spolok – Patrik Derfiňák
 • Odborná prax študentov ako asistentov lektora poradenského kurzu – Jozef Vorobel
 • OZ Podajme si pomocnú ruku a projekt Integračná paraolympiáda – Zuzana Gajdošová

 

 

Autor:
PhDr. Beáta Balogová, PhD.
Recenzenti:
prof. ThDr. Peter Kormaník, PhD.
prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
Technický redaktor:
Mgr. Vladimír Kocvár
Technická spolupráca:
MENTA MEDIA s.r.o.
Počet strán 202
ISBN 80-8068-357-3
EAN - 9788080683573

Dohodnutá predajná cena 7,86 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…