Subjektívna pohoda a kvalita života seniorov

indexbooksBB58

Subjektívna pohoda
a kvalita života seniorov
PaedDr. Monika Žumarová, PhD.

 

 

Predslov

Monografia prináša výsledky môjho dlhodobého a systematického záujmu o celospoločenský rozmer pohľadu na staršiu populáciu, kvalitu jej života z rôznych uhlov pohľadu, vrátane súčasných aktivizačných trendov a možností ich zapojenia do aktívneho života spoločnosti a rodín. Publikácia je určená predovšetkým odbornej verejnosti so zameraním na sociálne výchovnú oblasť.

Postoj súčasnej spoločnosti k seniorom a starobe samotnej je skôr negatívny. Staroba je chápaná ako obdobie regresie a to takmer vo všetkých oblastiach života. Staroba je považovaná za niečo, čo nič neprináša, ale iba berie, no a tak teda spoločnosť považuje starobu za záťaž. Povedomie o starobe a senioroch je zaťažené mnohými predsudkami – starý človek nič nepotrebuje a nemá čo ponúknuť. Neustále sa predlžujúca dôchodková reforma vyvoláva mnoho emócii a odklad jej riešenia prináša stále väčšie ekonomické a sociálne ťažkosti.

Autor

 

… ak vás tieto slová zaujali, pokračovanie nájdete v knihe …

OBSAH KNIHY:

 • ÚVOD
 • Kvalita života seniorov
 • Staroba, stranutie ako spoločenský fenomén
 • Voľný čas seniorov
 • Medzigeneračné vzťahy
 • Medzigeneračné konflikty
 • Subjektívna pohoda seniorov
 • Výstupy z prieskumov šetrenia
 • Vplyv vybraných demokrafických charakteristíkna kvalitu života
 • Záver
 • Zoznam použitých zdrojov
 • Zoznam skratiek
 • Summary
 • Prílohy

 

Autor:
PaedDr. Monika Žumarová, PhD.
Recenzenti: 
Doc.PhDr. Beáta Balogová, PhD.
Doc. hab. Marta Ubermann, prof. UR.
Vydavateľ: Akcent print, Prešov
Výkonná redaktorka:
Mgr. Lenka Kvašňáková, PhD.
Technická redaktorka:
Emília Sýkorová
Obchodná spolupráca: MENTA MEDIA s.r.o.
Počet strán 178
ISBN 978-80-89295-43-2
EAN 9788089295432 

 

Dohodnutá predajná cena 12,14 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

 

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…