Základy sociálnej práce

zakladysocialnejprace

ZÁKLADY SOCIÁLNEJ PRÁCE
Zlata Ondrušová a kol.

Demokracia so sebou prináša veľa pozitívnych ale aj negatívnych prvkov, ktoré sa nevyhli ani odboru sociálna práca.Ako popisujú niektorí autori, sociálna práca sa vyvíjala na základe demokratických ideálov a jej hodnoty sú založené na rešpektovaní rovnosti a dôstojnosti všetkých ľudí. Zameriava sa na uspokojenie ľudských potrieb a na rozvoj ľudského potenciálu. Konkrétnu činnosť sociálnej práce motivujú a opodstatňujú ľudské práva a sociálna sterostlivosť.

Žijeme vo svete ktorý sa stále viac globalizuje a nemožno sa tváriť, že máme iba svoje osobné, národné či európske problémy. Cieľom nás všetkých dnes je rozširovať šance a príležitosti pre každého jednotlivca. Nemožno prehliadať, že mnohým ľuďom je táto šanca obmedzená, na čo vplýva mnoho faktorov. Výsledky práce skupiny vysokoškolských učiteľov, ktorí zabezpečujú predmet Základy sociálnej práce, sú zhrnuté v tejto publikácii určenej pre študentov, odborníkov ale aj laickú verejnosť. S radosťou ju prinášame ako prehľad a orientáciu vo vybraných oblastich základov sociálnej práce, ktoré je potrebné doplniť o štúdium aj z pôvodných monografií a odborných štúdií.

… pokračovanie v knihe …

oddelovačik

OBSAH KNIHY:

 • Vývoj kresťanského myslenia v sociálnej práci
 • Výzvy pre sociálnu prácu ako vedu vo vzťahu k procesu globalizácie
 • Hodnoty, etika a sociálne cítenie v sociálnej práci
 • Sociálny pracovník
 • Klient sociálnej práce
 • Definičné vymedzenie pojmu sociálny klient
 • Typológia klientov
 • Vzťah sociálneho pracovníka a klienta
 • Prístupy sociálneho pracovníka ku klientovi
 • Osobnosť sociálneho pracovníka
 • Vybrané aspekty sociálnej práce
 • Pomoc a pomáhanie
 • Sociálna pomoc  a sociálna starostlivosť
 • Sociálna intervencia
 • Sociálna opora a sociálna podpora
 • Sociálny problém a sociálny konflikt
 • Sociálna diagnóza
 • Sociálna sieť
 • Sociálna pomoc
 • Štátna sociálna podpora
 • Sociálne poistenie
 • Polia sociálnej práce
 • Role v sociálnej práci
 • Príprava odborníkov v sociálnej práci v SR
 • Vysokoškolské vzdelávanie v odbore
 • Literatúra

oddelovac

Autori:
Prof. PhDr. Mária Bielová, PhD.
PhDr. Zlatica Ondrušová, PhD.
doc. PhDr. Mária Davideková, PhD.
PhDr. Tomáš Hangoni, PhD.
PhDr. Barbora Drexlerová, PhD.
PhDr. Ján Holonič, PhD.
Recenzenti:
prof. PhDr. Mgr. Pavel Muhlpachr, PhD.
doc. PhDr. Michal Oláh, PhD.
Vydavateľ:
MSD Brno
Tlač:
BEKI design s.r.o.
Obchodný partner: 
MENTA MEDIA s.r.o.
Počet strán 140
ISBN 978-80-7392-109-5
EAN 9788073921095

 

Dohodnutá predajná cena  13,58 EUR

Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

oddelovačik

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

 

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

oddelovac

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…