Karpatská drevená cesta Slovakia

karpatska drevenna cesta

KARPATSKÁ DREVENÁ CESTA SLOVAKIA

“Úvod do karpatoturistiky 21. storočia”

Vážený pútnik,
KARPATSKÁ DREVENÁ CESTA je turisticky atraktívna vízia a zaujímavá ponuka v rozširujúcej sa novej Európe. Vznikajúci karpatský turistický priemysel, nateraz jediná možná alternatíva zachovania života v menej známych častiach Karpát, potrebuje atraktívnu “story-filozofiu” a najmä globálnu obchodnú značku pre 21. storočie. Tým nesporne bude nosný projekt rozvoja cestovného ruchu Karpatská drevená cesta Slovakia (KDC) od Vysokých Tatier po hranicu s Ukrajinou je potenciálnou nádejou perspektívneho rozvoja periférie a málo známych oblastí strednej Európy.

Čo je z kultúrneho hľadiska v tomto kraji jedinečné?

  • Drevenná byzantská cerkov – originálny slovanský odkaz gréckeho Carihradu
  • V stredovýchodnej Európe tvorí symbolickú duchovnú aj geografickú hranicu medzi historicky
    východným – byzantským a západným – latinským kultúrnym svetom
  • Hranica medzi ortodoxnou a latinskou cirkvou
  • Hranica medzi východnými a západnými Slovanmi i azbukou a latinkou
  • Sakrálne skvosty ľudovej architektúry – PERLY KARPÁT, drevenné byzantské cerkvy a rímskokatolícke a evanjelické drevenné kostolíky sú unikáty svetového kultúrneho dedičstva
  • Cyrilometodské tradície – spoločné európske dedičstvo
  • Stretnete sa s vyše dvojtisícročnou kontinuitou najstarších kultových miest keltských svätýň a keltskej prírodnej mágie, dodnes odolávajúcej “racionálnej” kristianizácii
  • Všetky európske vojny sú hlboko vryté vo vedomí karpatských Rusínov a na každom kroku najmä v okolí Duklianskeho priesmyku sa nachádzajú mementá ľudskej nepoučiteľnosti

V karpatskom horskom masíve trónia tajomné a atraktívne chrámy, výnimočne harmonizujúce s prostredím a krásnou prírodou. Superponuka pre hľadajúcich pokojné naturálne zátišia a nepoznané kultúry…

…Hlavným cieľom projektu je presadiť sa na svetovom turistickom trhu. Práve záujem euroturistov môže priniesť pracovnú príležitosť do menej známych a chudobných oblastí východnej hranice Európskej únie a možno aj revitalizovať a zachovať jedinečnú karpatskú identitu.
K tomu prosíme o pomoc Hospoda Boha, ľudí dobrej vôle a pozitívnych energií.

Autor: Michal Kosť, Ivan Marko, Jaroslav Popovec
Technická spolupráca: MENTA MEDIA s.r.o.
Tlač: Tlačiareň svidnícka s.r.o.

Dohodnutá predajná cena 7,57 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

 

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…