Kultúrne rovnobežky I.

kulturne rovnobežky

KULTÚRNE ROVNOBEŽKY
Ján Gavura

 

Milí priatelia, v prvom zväzku Kultúrnych rovnobežiek s podtitulom Svetový básnik, básnik vo svete sa stretlopäť literárnych vedcov z európskych univerzít, aby čitateľom bližšie predstavili život a tvorbu významných básnikov a swpisovateľov XX. storočia. Alan Riach (University of Glasgow) a Ján Gavura (Prešovská univerzita) vypracovali komparatívny profil škótskeho básnikaHuga Mac Diarmida a slovenského básnika Laca Novomeského a v duchu “kultúrnych rovnobežiek” porovnávajú, ako sa týmto svetovým básnikom žilo v dramatickom období pohnutého storočia, i to, ako svet a svoju dobu formovali oni. Robert Welch (University of Ulster) v eseji Srdce z kameňa narúša mýtus o negatívnaj motivácii písania Jamesa Joycea a prináša vzrušujúce detaily o Joyceovom ústrednom románe Ulysses. James Sutherland-Smith (Prešovská univerzita) sa v analytickej eseji Hnutie (The Movement) – malá anglická ríša zla?venuje recepcii Hnutia, najvýraznejšej básnickej skupiny v povojnovej Británii a najnovším úvahám o jej možnom škodlivom vplyve na dobovú poéziu. Krysztof Krasuski (Uniwersytet Šlaski) si všíma premenu poézie poľskej poetky Wislawy Szymborskej v obdobiach moderny a postmoderny a zaznamenáva jej originálnu odpoveď na nové výzvy pre ľudské spoločenstvo. Knihu uzatvára esej Jána Gavuru (Prešovská univerzita) Od homo dividuus k homo divinus: evolúcia podľa Cz. Milosza, v ktorej sa zameriava na zobrazovanie človeka v básnickej a esejistickej tvorbe popredného poľského básnika Czeslawa Milosza.

… ak vás tieto slová zaujali, pokračovanie nájdete v knihe …

 

 

Autori: Alan Riach, Robert Welch, James Sutherland-Smith, Krysztof Krasuski a Ján Gavura
Spolupráca: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Koordinácia projektu Uzol/Le Noeud: Ing. Mgr.art. Richard Kitta, ArtD.
Recenzenti: Doc. PhDr. Peter Káša, PhD., Doc. Phdr. Marián Andričík, PhD.
Zostavovateľ a výkonný redaktor: Mgr.et. Ján Gavura, PhD.
Preklad angl. textu: PhDr. Miroslava Gavurová, Mgr. Peter Trizna
Preklad poľského textu: Mgr. Jana Belánová, Mgr. Miroslava Čurová
Tlač: Prešovská tlačiareň, Budovateľská 55, Prešov
Obchodný partner: MENTA MEDIA s.r.o.
Rozmer: 460 x 297 mm
ISBN: 978-80-970978-7-5

Dohodnutá predajná cena 5,00 EUR

Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

 

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…