Lyrické iluminácie

lyricke iluminacie

LYRICKÉ ILUMINÁCIE
Ján Gavura

 

 

Kniha Lirické iluminácie je výberom autorových literárnych kritík a interpretácií publikovaných v literárnych časopisoch a tématických zborníkoch. V kritickej reflexii autor zachytáva premeny poetiky v slovenskej poézii po roku 1989 a naznačuje ich umeleckú úspešnosť.

V interpretačných sondách sa zasa zameriava na premeny poetiky vo väčšom časovom odstupe a zamýšľa sa nad významom ako aj dôvodmi básnických metamorfóz v diele P.O. Hviezdoslava, I. Kraska, L. Novomeského, J. Ondruša a Osamelých bežcov.

 

 

… ak vás tieto slová zaujali, pokračovanie nájdete v knihe …

 

 

OBSAH KNIHY:

 • … a kalvária pokračuje
 • Pohnúť sa pre človeka
 • Hra na falošnú úprimnosť
 • Amor Dei intellectualis
 • Prosba ako akt pokory
 • Čo (ne) robíme, aby sme (ne) urobili
 • Systola, gloriola a vlčí vlčí mak
 • Silanova syntéza v Dome opustenosti
 • Návrat ku gréčtine
 • Šikulov prozaický naturel a lyrická poézia
 • O ponuke procesuálnej introspekcie
 • Ruky bez prstov, úsilie bez síl
 • Pohansky obradná, kresťansky čistá
 • Prelet medzerami jazyka
 • druhý bod v labyrinte
 • Nebadateľne pozorovaná, nepozorne badateľná
 • Hodina medzi psom a vlkom
 • Kto dráždi dážď, zožne búrku
 • Awareness – byť aj tam, kde nie som
 • Veľké malé a malé veľké
 • Počúvať nápev sveta
 • V ústach nosí svetlo (zanovito)

Dizajn a sadzba: Erik Jakub Groch
Grafický návrh obálky: Martin Groch
Zodpovedná redaktorka: Miroslava Gavurová
Počet strán 240
Vydavateľ: Občianske združenie Slniečkovo
Obchodný partner: MENTA MEDIA s.r.o.
ISBN: 978-80-89314-16-4
EAN: 9788089314164

 

 

Dohodnutá predajná cena 5,00 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

 

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…