V rytme spomienok

v rytme spomienok

V rytme spomienok
Košickí muzikanti od roku 1945 po dnešok
Jozef Olajoš

 

Autorom tejto úžasnej knihy je vynikajúci košický hudobník a umelec v slobodnom povolaní Jozef Olajoš. Hráč na klarinete, saxofónoch a flaute, stále aktívny v hudobnej oblasti.

Od roku 1970 precestoval skoro celú Európu ako člen rôznych zoskupení (Combo Juraja Szabadosa, Orchester Gustáva Offermana, Profily, Malibu, Disk), po roku 1990 štúdiový hráč a aranžér pre skupiny, zároveň ako hudobník muzikálového divadla a koncertných programov v zahraničí.
Vo svojej hudobnej praxi prešiel snáď všetkými žánrami od dychovky, ľudovej hudby, salónneho orchestra, bigbandu, džezovej skupiny, populáru a rocku, nahrávania symfonickej hudby až po muzikálové divadlo.
Komponoval orchestrálne i spievané skladby v oblasti tanečnej, populárnej a zábavnej hudby pre Čs. rozhlas, Opus atď. Je členom Zväzu slovenských skladateľov od roku 1988. Má nahraných cez 120 vlastných skladieb.

“Hudba bola stále mojim koníčkom, zamestnaním i osudom…”
Jozef Olajoš

POĎAKOVANIE
Poďakovanie patrí všetkým kolegom a známym, ktorí mi svojimi spomienkami a dokumentami pomohli vypátrať osudy hudobníkov povojnového obdobia. Sú to žíjúci pamätníci, bývalí hudobníci, ako páni: J. Novický, L. Rozman, L. Kovács, L. Sahlica, J. Sopko, J. Kucko, L. Itze a ďalší. Fotografie nám oživujú túto dobu, sú skutočne unikátnym dokumentom histórie, preto som sa snažil z veľkého množstva (okolo 500) vybrať tie najvernejšie. Hnacím motorom pri zháňaní materiálov bol Fero Mádai, ktorý ma neustále morálne podporoval v snahe pokračovať v dokončení knihy.

Poďakovanie patrí aj Miestnemu úradu MČ Košice – Staré mesto, ktoré mi prispelo v rámci svojich možností na dokončenie projektu, všetkým známym a priateľom, osobitne p. Lýdii Urbančíkovej, Gejzovi Szabadosovi a Jožovi Hudákovi za študentské absolventské práce, z ktorých som čerpal námety, Ulke Szabadosovej – Zomerskej za pomoc, Thomasovi “Tomimu” Dankovi zo Štokholmu za príspevok a firme MADA s.r.o. Hudobné nástroje, menovite p. Jurajovi Majorovi a Ferovi Margitánovi za kamarátsku pomoc, skvelému multiinštrumentalistovi Jozefovi Hudákovi, ktorý aj na poli kreslenej karikatúry dokazuje svoju genialitu kresbičkami muzikantov. V “obsadení orchestra” nesmie chýbať ani vydavateľ p. Marián Gaj a celý kolektív ľudí, ktorým vďačím za vydanie tejto publikácie, pripomínajúcej všetkým hudobníkom a fanúšikom hudby v Košiciach ich začiatky a históriu písanú “notovými osnovami” v rytme spomienok.

Jozef Olajoš

… ak vás tieto slová zaujali, pokračovanie nájdete v knihe …

 

 

Autor: Jozef Olajoš
Jazyková úprava: Eva Hajdu
Kresby: Jozef Hudák
Technická spolupráca: MENTA MEDIA s.r.o.
Počet strán 225
ISBN 80-969486-0-1
EAN 8096948601

Pripravujeme do tlače inojazyčné verzie diela a DVD verziu knihy pre nevidiacich,
kde je celá kniha načítaná a obrázky sú nahradené hudobnými ukážkami… 

 

 

Dohodnutá predajná cena 30,57 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

 

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…