Viera a skutky

viera a skutky

Viera a skutky
prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.

 

Cieľom tejto knihy je vysvetliť vzťah medzi vierou a konaním dobých skutkov, teda zachovávaním Božích prikázaní, a prostredníctvom zachovávania Božích prikázaní kultivovanie cností. V Pravoslávnej cirkvi teológia a duchovný život sú navzájom úzko prepojené. Dogma a mravnosť sa vzájomne prelínajú. Správny duchovný život je nemysliteľný bez pravoslávnej viery a vyznanie viery predpokladá pravý duchovný život. Vybočenie v jednom obvykle spôsobí vybočenie aj v druhom.

Duchovný život sa nevyčerpáva v zachovávaní určitých vonkajších náboženských povinností. V zhode s učením Cirkvi a skúsenosťou svätých Otcov duchovný život je účasť na zbožšťujúcej blahodati Svätého Ducha. Napredovanie k poznaniu Boha sa uskutočňuje prostredníctvom duchovného snaženia, ktoré je jedinou bezpečnou cestou odovzdanou svätými Otcami. Iné cesty “duchovnej dokonalosti” sú vylúčené, pretože narážajú na dogmu Cirkvi a vedú na nebezpečné cestičky, ktoré určite vzďaľujú človeka od poznania Boha.

Poznať Boha je možné len vierou a čistým srdcom. Apoštol Jakub hovorí:”Viera bez skutkov je mŕtva.” Skutky, o ktorých hovorí apoštol Jakub, je život podľa Evanjelia, podľa Božích prikázaní. Silou viery sa konajú veľké veci, ako o tom svedčí nasledujúci príbeh.

Medzi príbehmi o mníchoch v prvých storočiach sa uvádza aj táto udalosť:
Jeden lúpežník, aby mohol vylúpiť dobre opevnený ženský monastier, preobliekol sa za mnícha a prosil o možnosť prenocovať. Igumena a všetky sestry ho prijali s veľkou úctou ako veľkého abbu. Všetky mníšky sa zhromaždili, aby od neho prijali požehnanie, umyli mu nohy vo vode, ktorú považovali za požehnanú. Jedna ochrnutá sestra sa ňou s veľkou vierou umyla, uzdravila sa a na prekvapenie všetkých išla k nemu aj ona po požehnanie. Lúpežník, keď videl zázrak, vnútorne sa menil, začal sa kajať, odhodil meč ukrytý…

 

… pokračovanie v knihe …

oddelovačik

OBSAH KNIHY

  • Predslov
  • Duchovné nazeranie a vytrženie mysle
  • Viera
  • Desať zásad dokonalosti duchovného života v Christu
  • Život v Christu

oddelovac

Autor:
prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
Recenzenti:
prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.
Mgr. Bohuslav Kuzyšin, PhD.
Technická spolupráca:
MENTA MEDIA s.r.o.
Počet strán 88
ISBN 978-80-254-4111-4

Dohodnutá predajná cena 8,28 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

oddelovačik

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

oddelovac

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…