Byzantská paideia, vzdělávání v Byzanci

byzantská paideia

ThDr. Václav Ježek, PhD.
Byzantská paideia, vzdělávání v Byzanci

Slovo na úvod

Byzantinci patřili mezi nejvzdělanejší civilizace v historii. Je pozoruhodné, že se vzdělanost v byzantské společnosti neomezovala pouze na nějaké vybrané vrstvy či určité skupiny. I když zde byla negramotnost poměrně rozšířená, přesto existoval vysoký stupeň gramotnosti. Vzdělanost nebyla chápána jako privilegium, ale jako nutnost pro každého člověka, bez níž nemohl žít bohatým a smysluplným životem.

Byzantinci projevovali ve vzdělanosti náklonnost zvláště k určitým odvětvím. Například rétorika a filozofie byly v Byzanci zvláště populární obory. Tím, že se člověk dokázal vyjadřovat a vyjadřovat smysluplně naplnil cíl vzdělání. Byzantinci vnímali vzdělání jako nikdy nekončící proces, a co pro jednoho autora mohlo znamenat vysokou míru vzdělání, nemuselo platit pro druhého.

 

POKRAČOVANIE V KNIHE…

oddelovačik

 

OBSAH KNIHY:

 • Byzantská koncepce paideia jako syntéza křesťanství a antické kultúry
 • Křesťanský postoj k řecké vzdělanosti
 • Teologický základ křesťanského postoje ke vzdělání
 • Řecká vzdělanost ve službách křesťanství
 • Duševní a rozumový rozvoj
 • Platón a Aristoteles
 • Krize a kritika pohanského vzdělávacího systému, triumf křesťanství
 • Charakter byzantského vzdělávání
 • Vztah panovníkú ke vzdělávání
 • Struktura byzantského školství
 • Cirkevní vzdělávání
 • Katecheze a katechetické školy
 • Školy a jejich rozvoj v Byzanci
 • Základní předměty byzantské paideia
 • Filozofie
 • Matematické vědy a astronomie
 • Hudba
 • Biologie, botanika a medicína
 • Rétorika
 • Právo
 • Literatura a gramatika
 • Učenice a slovníky
 • Studenti, učitelé a kariera vzdělance
 • Vzdělanost a kariera
 • Dva představitelé byzantské vzdělanosti patriarcha Fotios a Michael Psellos
 • Fotios a byzantský humanismus aencyklopedismus
 • Křesťanský humanismus v dopisech patriarchy Fótia
 • Michael Psellos a jeho kroužek
 • Vliv řecké vzdělanosti a kulturní tradice na západní Evropu a počátek humanismu
 • Byzantská paideia a současné vzdělávání zejména v kontextu křesťanství
 • Doslov
 • Poznámky

oddelovac

Autor:
ThDr. Václav Ježek, PhD.
Recenzenti:
prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.
prof. ThDr. Štefan Pružinský, CSc.
Jazykový redaktor:
Barbora-Ana Štěpánková
Technická spolupráca:
MENTA MEDIA s.r.o.
Počet strán 230
ISBN 80-8068-535-5
EAN  9788080685355

Dohodnutá predajná cena 9,93 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

oddelovačik

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

oddelovac

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…