Cirkevné právo

cirkevne pravo

ThDr. Ján Jacoš, CSc.
Cirkevné právo

 

O tom že Cirkev je nielen nebeskou inštitúciou, ale aj inštitúciou na zemi, nás presvieča sám Isus Christos: ” Keby tvoj brat zhrešil proti Tebe, choď a pokarhaj ho medzi štyrmi očami. Ak Ťa poslúchne, získal si svojho brata, ak Ťa neposlúchne, pojmi so sebou ešte jedného alebo dvoch, aby všetko bolo zistené svedectvom dvoch alebo troch svedkov. Ak ich neposlúchne, povedz to Cirkvi, ak neposlúchne ani Cirkev, nech Ti je pohan a colník.” (Mt 18, 15-17)

Z uvedeného je zrejmé že Cirkev je Božieho – nebeského pôvodu, ale zároveň je inštitúciou pre ľudí, ktorí žijú na zemi a majú svoj organizačný poriadok – rešpektujúc podmienky, stanovené pre vzťahy a život v rámci každého štátu a národa. Tieto vzťahy spadajú už do oblasti práva, do oblasti práva spadajú aj samotné vzťahy medzi členmi Cirkvi, organizačná štruktúra Cirkvi a postavenie hierarchie, všetky zákony, pravidlá a nariadenia, ktoré vydáva Cirkev.

 

POKRAČOVANIE V KNIHE…

oddelovačik

 

OBSAH KNIHY:

 • Čo je právo
 • Právne normy a duchovný život v Cirkvi
 • Cirkevné právo a systémy občianského práva
 • Cirkevné právo ako nauka
 • Pramene cirkevného práva
 • Zbierky cirkevno-kanonického práva a komentátori kánonických zborníkov
 • Pramene Slovanov
 • Pramene a zbierky cirkevo-kánonického práva na Západe v nepravoslávnych vierovyznaniach
 • Ikonómia Spásy a jej uplatnenie v súčasnosti
 • Organizácia cirkevnej správy
 • Členstvo v Cirkvi
 • Cirkevný klérus
 • Manželstvo
 • Ústava pravoslávnej Cirkvi
 • Literatúra
 • Obsah

oddelovac

Autor:
ThDr. Ján Jacoš, CSc.
Recenzenti:
prof. ThDr. Peter Kormaník, PhD.
prof. ThDr. Štefan Pružinský, CSc.
Jazykový redaktor:
Mgr. Ján Husár
Technická spolupráca:
MENTA MEDIA s.r.o.
Počet strán 173
ISBN 80-8068-499-5
EAN  9788080684990

Dohodnutá predajná cena 8,13 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

oddelovačik

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

oddelovac Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…