Ctihodný Siluán Atoský

Ctihodný Siluán Atoský

Ctihodný Siluán Atoský
Archimandrita Sofronij, Sacharov

 

Žil na zemi človek, muž s obrovskou silou ducha, ktorý sa volal Simeon.
Dlho sa modlil s nezadržateľným plačom: “Zmiluj sa”, ale Boh ho nevypočul.
Prešlo mnoho mesiacov takejto modlitby a jeho duševné sily sa vyčerpali, padol do zúfalstva a zvolal: “Nedáš sa uprosiť!”, a keď sa týmito slovami v jeho duši, vyčerpanej od zúfalstva, ešte niečo nadlomilo, v tom istom okamihu uvidel živého Christa, jeho srdce a celé telo sa naplnilo ohňom tak silne, že keby sa idenie predĺžilo ešte na okamih, bol by zomrel. Potom už nikdy nemohol zabudnúť na nevysloviteľne krotký, nesmierne +úbiaci, radostný, nepochopiteľným pokojom naplnený Christov pohľad a nasledujúce dlhé roky svojho života neustále svedčil o tom, že Boh je láska, láska nesmierna a nepochopiteľná…

… pokračovanie v knihe …

oddelovačik

OBSAH KNIHY:

 • Predslov
 • Život starca, detstvo a mladé roky
 • Učenie starca Siluana
 • Túžba po Bohu
 • Slovo o modlitbe
 • O pokore
 • O pokoji
 • O blahodati
 • O Božej vôli a slobode
 • O pokání
 • O poznaní Boha
 • O láske
 • My Božie deti, ktoré sa podobajú na Pána
 • O Božej Matke
 • O svätých
 • O pastieroch
 • O mníchoh
 • O poslušnosti
 • O duchovnej vojne
 • O myšlienkach a lsti
 • Adamov plač
 • Rozprávanie o prežitej skúsenosti
 • Asketické myšlienky, rady a postrehy
 • Oslávenie starca Siluana
 • Pôvodné grécke texty soslovenským prekladom
 • Tropáre a kondaky ctihodného Siluana Atoského
 • Synaxár
 • Beseda starca o fajčení
 • Slovník
 • Ikony ctihodného Siluana Atoského
 • Obsah

oddelovac

Autor:
Archimandrita Sofronij, Sacharov
Recenzenti:
prof. ThDr. Štefan Pružinský, CSc.
Mgr. Štefan Šak, PhD.
Preklad: Elena Šaková
Technická spolupráca: MENTA MEDIA s.r.o.
Počet strán 283
ISBN 80-969360-5-0

Dohodnutá predajná cena 12,35 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

oddelovačik

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

oddelovac

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…