Erby biskupov v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

Erby biskupov v Gréckokatolíckej cirkvi

Erby biskupov
v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
Mgr. Terézia Dancáková

 

Na Slovensku doteraz vyšli v osobitnej monografii – “Košickí biskupi” od Petra Zubka a Ľuboša Hromjáka spracované iba erby rímskokatolíckych biskupov. Uvádza sa v nich opis jednotlivých biskupských erbov a životopisy jednotlivých biskupov košického arcibiskupstva.

Erby niektorých gréckokatolíckych biskupov, t.j. košického eparchu Milana Chautura CSsR a emeritného biskupa Jána Hirku, taktiež aj erb Prešovského biskupstva a Košického exarchátu sa spomínajú v diele “Osem storočí slovenskej heraldiky” od Ladislava Vrteľa.

Biskupské erby jednotlivých gréckokatolíckych biskupov od vzniku Prešovskej eparchie až po súčasnosť ostali nepreskúmané. Najdôležitejšie a najvzácnejšie pramene k danej problematike sú uložené v Archíve Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove. Materiály sú pomerne dobre zachovalé. Niektoré pečate sú vo veľmi dobrom stave a je na nich dobre viditeľný erb.

Cirkevní hodnostári a inštitúcie používali od 13. storočia vlastné symboly. Je dôležité rozlíšiť, či išlo v tom čase o osobný symbol predstaveného alebo inštitúcie. Biskupstvá v 13. storočí nemali vlastné symboly (pečate, erby) a vystupovali vždy pod symbolmi úradujúceho biskupa. Tie sa potom považovali za symbol biskupa a aj biskupstva. Po nástupe nového biskupa sa symbol zmenil, ale často sa obsah staršieho pečatidla preberal a menil sa iba text pečate, ktorý označoval meno a hodnosť biskupa. Na rozdiel od biskupstiev, konventy alebo kapituly používali od 13. storočia vlastné pečate, nezávislé od osobnej pečate prepošta, ktorý práve stálna čele.

… ak Vás tieto slová zaujali, pokračovanie si nájdete v tejto zaujímavej knihe …

 

oddelovačik

OBSAH KNIHY:

 • Zoznam ilustrácii
 • Zoznam skratiek
 • Úvod
 • Cirkevná heraldika
 • Cirkevná heraldika – charakteristika a stručný vývoj
 • Cirkevná heraldika na Slovensku
 • Erb Prešovského arcibiskupstva
 • Biskup Gregor Tarkovič
 • Životopis
 • Erb biskupa Gregora Tarkoviča
 • Biskup Jozef Gaganec
 • Životopis
 • Erb biskupa Jozefa Gaganca
 • Biskup ThDr. Mikuláš tóth
 • Životopis
 • Erb biskupa ThDr. Mikuláša Tótha
 • Biskup ThDr. Ján Vályi
 • Životopis
 • Erb biskupa ThDr. Jána Vályiho
 • Biskup ThDr. Štefan Novák
 • Životopis
 • Erb biskupa ThDr. Štefana Nováka
 • Biskup ThDr. Dionýz Nyárady
 • Životopis
 • Erb biskupa ThDr. Dionýza Nyáradyho
 • Biskup Pavel Peter Gojdič OSBM
 • Životopis
 • Erb biskupa Pavla Petra Gojdiča OSBM
 • Biskup ThDr. Vasiľ Hopko
 • Životopis
 • Erb biskupa ThDr. Vasiľa Hopku
 • Biskup Dr.H.c. Ján Hirka
 • Životopis
 • Erb biskupa Dr.H.c. Jána Hirku
 • Biskup Mgr. Milan Chautur CSsR
 • Životopis
 • Erb biskupa Mgr. Milana Chautura CSsR
 • Biskup Mgr. Peter Rusnák
 • Životopis
 • Erb biskupa Mgr. Petra Rusnáka
 • Arcibiskup a metropolita ThDr. Ján Babjak SJ, PhD.
 • Životopis
 • Erb biskupa a metropolitu ThDr. Jána Babjaka SJ, PhD.
 • Záver
 • Zoznam použitých prameňov a literatúry
 • Príloha – Biskupi a ich podpisy
 • Resume

oddelovac

Autor: Mgr. Terézia Dancáková
Recenzent: PhDr. Ladislav Vrteľ
Preklady anglický jazyk: Porter s.r.o. – language institute
Preklady nemecký jazyk: Mgr. Mária Sekulová
Technická spolupráca: MENTA MEDIA s.r.o.
Výroba a tlač: Tlačiareň svidnícka, s.r.o.
Ilustrácie: Fedor Vico
Počet strán 144
ISBN 978 – 80 – 89392 – 13 – 1

Dohodnutá predajná cena 23,00 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

oddelovačik

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

oddelovac Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…