Evanjelium podľa Lukáša

evanjelium lukasa

Evanjelium podľa Lukáša
prot. ThDr. Štefan Pružinský, CSc.

 

 

Autorom tretieho Evanjelia je svätý Lukáš, čo jednoznačne potvrdzujú svedectvá Nového Zákona a svedectvá všeobecnej cirkevnej tradície.

Tieto pramene svedčia, že Lukáš bol veľmi blízkym spolupracovníkom apoštola Pavla. Lukáš je ináč pôvodom Grék, bývalý pohan a povolaním Lekár. Na kresťanstvo bol obrátený okolo roku 38 a pokrstený okolo roku 40. S apoštolom Pavlom sa stretol okolo roku 50 v Torade a stal sa jeho verným spolupracovníkom. Pri čítaní ďalšej časti knihy zisťujeme, že Lukáš na nejaký čas zanechal apoštola Pavla až do roku 57, odkedy zostal s ním až do jeho mučeníckej smrti. Biblické svedectvá o Lukášovi doplňuje aj stará kresťanská tradícia, z ktorej sa dozvedáme, že pochádzal z Antiochie. Pochádzal teda z prostredia s vysokou kultúrou, čo dokazuje štúdium medicíny  a gréckeho jazyka. Bol dobre oboznámený aj s ostatnou svetskou literatúrou, vrátane historickej, čo sa v zančnej miere prejavilo aj pri písaní jeho diel. Všetky svoje schopnosti dal do služieb kresťanstva, do služieb novozákonnej Cirkvi.

… pokračovanie v knihe …

 oddelovačik

OBSAH KNIHY:

 • Historickokritický úvod
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Prvá kapitola
 • Druhá kapitola
 • Tretia kapitola
 • Štvrtá kapitola
 • Piata kapitola
 • Šiesta kapitola
 • Siedma kapitola
 • Osma kapitola
 • Deviata kapitola
 • Desiata kapitola
 • Jedenásta kapitola
 • Dvanásta kapitola
 • Preštudovaná a použitá literatúra
 • Obsah

oddelovac

Autor:
prof. ThDr. Štefan Pružinský, CSc.
Recenzenti:
prof. ThDr. Milan Gerka, CSc.
ThDr. Ján Jacoš, CSc.
Technický redaktor:
Mgr. Ján Husár
Technická spolupráca:
MENTA MEDIA s.r.o.
Počet strán 484
ISBN 80-8068-400-6
EAN 9788080684006

 Dohodnutá predajná cena 14,95 EUR

Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

oddelovačik

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

oddelovac

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…