Filón Alexandrijský

filon alexandrijský

ThDr. Václav Ježek, PhD.
Filón Alexandrijský
Jeho teologie, exegeze a vliv na pozdejší autory

 

 

Tato monografie se zabývá u nás málo známým autorem starověku a to Filónem Alexandrijským, který je ve světě předmietem intenzívního zkoumání a studia. V kontextu Čech a Slovenska se doposud tímto autorem zabývalo poměrně málo badatelú. Nicméně, tato skutečnost se mění a o dílo Filonovo je možné pozorovat větší zájem vědeckého i nevědeckého publika. V této souvislosti nedávno vyšel překlad jednoho z Filonových traktátú. Cílem této monografie je poskytnout úvod do studia osobnosti Filóna Alexandrijského a jeho díla.

POKRAČOVANIE V KNIHE…

 

oddelovačik OBSAH KNIHY:

 • Kontext Filóna Alexandrijského
 • Povaha Filónových děl
 • Filón a badatelské úsilí
 • Helenističtí autoři a skupiny v období Filóna
 • Filón, Judaizmus a Helenistická filozofie
 • Filónov vztah k filozofii
 • Helénistické filozofické pozadí Filónovy filozofie
 • Platón a Filón
 • Střední Platonisté
 • Skepticizmus
 • Stoické doktríny
 • Filón a náboženství mystérii
 • Judaizmus a Zákon Přírody
 • Filozof Mojžíš
 • Filón a rabínská tradice
 • Filón a Mišna
 • Filón a Midraš
 • Židovská tradice moudrosti
 • Židovské apokalyptické myšlení
 • Gnosticizmus
 • Filón a křesťanství
 • Křesťanská alegorie
 • Filón a Evangélia
 • Janovo Evangelium
 • Janova exegeze
 • Filón a Skutky Apoštolské
 • Apoštol Pavel
 • Filón a Klement Alexandrijský
 • Klement Alexandrijský a filozofie
 • Klement Alexandrijský a Mojžíš
 • Zákon a cnosti u Klementa Alexandrijského
 • Chrámový kult
 • Cesta k Bohu
 • Poznání Boha a doktrína o Bohu
 • Zpúsob jak Klement používá Filóna
 • Filón a Órigenés
 • Augustín a Filón
 • Filón a teologie Svaté Trojice
 • Křesťanská mystická teologie
 • Filónova alegorická metoda exegeze
 • Smysl Alegorie
 • Inspirace a alegorická interpretace
 • Typy alegorií
 • Užívání Biblického textu
 • Charakter Filonovy alegorické exegeze
 • Rétorická tradice
 • Starověké teorie rétorické rozmluvy
 • Filón a rétorika
 • Řecká a židovská alegorie
 • Filón a stoická alegorie
 • Politická role alegorie
 • Filónova teologie
 • Filónova doktrína o Bohu
 • Logos
 • Boží Síly
 • Andělé
 • Prozřetelnost
 • Boží dobrota
 • Stvoření
 • Povaha vesmíru
 • Filónova antropologie
 • Duše
 • Etika
 • Závěr
 • Literatura

oddelovac

Autor:
ThDr. Václav Ježek, PhD.
Recenzenti:
prof. Alexander Avenárius, CSc.
prof. ThDr. Štefan Pružinský, CSc.
Technická spolupráca:
MENTA MEDIA s.r.o.
Počet strán 264
ISBN 80-8068-318-2
EAN  9788080683184

Dohodnutá predajná cena 12,68 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

oddelovačik

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

oddelovac

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…