Listy sv. apoštola Pavla IV.

listy ap pavla

Listy svätého apoštola Pavla
prot. ThDr. Štefan Pružinský, CSc.

 

 

Svätý apoštol Pavel je autorom viacerých významných listov. Dodnes sa v Cirkvi zachovalo štrnásť jeho listov, niektoré boli stratené. Adresoval ich miestnym Cirkvám – napr. korintskej, rímskej, filipskej, alebo jednotlivým osobám  - Timotejovi, Titovi, Filemonovi, alebo priamo kresťanom V Galácii a tamojším miestnym Cirkvám.

Podľa rozsahu treba tento list zaradiť medzi krátke apoštolove listy, ale podľa dôležitosti obsahu partí medzi jeho veľké listy. Z hľadiska historického a dogmatického významu predstavuje jeden z najdôležitejších dokumentov prvotnej Cirkvi Christovej a vďaka svojej autorite má nezastupiteľné miesto v každom storočí jestvovania Cirkvi. Predovšetkým preto, že raz a navždy odstránil akékoľvek váhanie v otázke vzťahov k Starému Zákonu a judaizmu a teologicky zdôvodnil neodvolateľnú nezávislosť a spasiteľnú životaschopnosť kresťanstva v tomto svete. Preto sa správne nazýva najdôležitejším dokumentom o kresťanskej nezávislosti a slobode.

… pokračovanie v knihe …

oddelovačik OBSAH KNIHY:

 • Historickokritický úvod
 • Galácia a jej Cirkvi
 • Adresáti listu
 • Okolnosti napísania listu
 • Autenticita a neporušenosť listu
 • Čas a miesto napísania listu
 • Teologický obsah listu
 • List sv. apoštola Pavla Galaťanom
 • Úvod
 • Pozdrav Cirkvám Galácie
 • Christovo evanjelium je len jedno
 • Apoštol Pavel zvestuje Christovo Evanjelium
 • Svätý Pavel prijel Evanjélium zo zjavenia
 • Pavlovo Evanjelium potvrdili apoštoli
 • Udalosť v Antiochii potvrdila Pavlovo Evanjelium
 • Pavlovo Evanjelium je v zhode so Zasľúbeniami Starého Zákona
 • Príklad Abraháma
 • Význam Zákona
 • Božie synovstvo
 • Morálne poučenia
 • Hagár a Sára ako vzory zmluvy s Bohom
 • Pavlovo Evanjelium je Evanjelium slobody
 • Nabádanie k vernosti Evanjeliu
 • Sloboda a milosť sú ovocím Svätého ducha
 • Morálne poučenia a praktické rady
 • Záver listu
 • Christov kríž je počiatkom nového stvorenia Bibliografia
 • Obsah

oddelovac

Autor:
prof. ThDr. Štefan Pružinský, CSc.
Recenzenti:
ThDr. Radim Pulec biskup olomoucko-brnenský
doc. ThDr. Peter Kormaník
Technický redaktor:
prof. ThDr. Štefan Pružinský, CSc.
Technická spolupráca:
MENTA MEDIA s.r.o.
Počet strán 164
ISBN 80-7097-244-0

 

Dohodnutá predajná cena 8,29 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

oddelovačik

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

oddelovac Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…