Pravoslaví, Řím a cirkevní unionismus

pravoslavi rim unionizmus

Pravoslaví, Řím a cirkevní unionismus
ThDr. Václav Ježek, PhD.

 

Od samého počátku odluky jste vy (ze Západu) nikdy nechtěli dosáhnout jednoty zdvořilým zpúsobem. Místo toho jste nám ve svém panovačném tónu a povýšenectví pravidelně nařizovali, abychom nikdy nic nenamítali anebo neprotiřečili proti tomu, co řekl papež anebo co řekne, neboť je Petrúv následník, to jest Kristúv. Každý musí ustoupit a poklonit se před ním, jako kdyby mluvil sám Kristus. Vězte, vaše Milosti, pokud tento přístup bude mezi vámi nadále prětrvávat, církevní jednota bude nedosažitelná.

Rozdíl v jazyku… nám neumožnil rozmlouvat tak, jak bychom si přáli, a opravdově dobrými lidmi, kteří velmi usilovali ukázat nám náklonnost.

Tato monografie slouží k pedagogickým účelúm jako základní příručka. Nemá v žádném případě v úmyslu vyčerpat problematiku, ale spíše načrtnout některé otázky a souvislosti. Její snahou je ukázat na základní trendy ve snahách o hledání jednoty v křesťanské církvi a v kontextu vytváření unií mezi římskou církví a církví pravoslavnou. První kapitola knihy je věnována problematice miafyzitských sporú, které vyústily v první vážné schisma v křesťanské církvi, jež v podstatě přetrvává dodnes. Miafyzitské schizma bylo hlavně schismatem uvnitř východní církve. Miafyzitské spory v podstatě ukázaly všechny prvky, jež se objevovaly i v dalších kontextech, které souvisely s církevní jednotou. V tomto ohledu se studium unionistických snah pozdějšího období neobejde bez studia miafyzitských sporú.

oddelovačik

OBSAH KNIHY:

  • Úvod
  • Miafyzitská kontroverze
  • Unionizmus v kontextu Byzance
  • Brest-litevská unie
  • Kontext Rakousko-Uherska a okolí
  • Orientální církve a unie
  • Unionismus a církevní jednota
  • Použitá literatúra

oddelovac

Autor:
ThDr. Václav Ježek, PhD.
Recenzenti:
prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.
prof. ThDr. Milan Gerka, PhD.
doc. ThDr. Kryštof Pulec, PhD., metropolita
Mgr. Ján Křipač, PhD.
Technický redaktor:
ThDr. Ján Husár, PhD.
Technická spolupráca:
MENTA MEDIA s.r.o.
Počet strán 246
ISBN 978-83-63055-12-7
EAN  9788363055127

 

Dohodnutá predajná cena 11,43 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

oddelovačik

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

oddelovac Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…