Prepodobný Justín Popovič

Prepodobný Justín Popovič

Prepodobný Justín Popovič
ThDr. Peter Soroka

 

Na úvod

Svätých milujúci čitateľ!
Dostáva sa ti do rúk kniha, v ktorej sa budeme zaoberať skúmaním života a teologického diela veľkého srbského teológa, svätca a filozofa, prepodobného otca archimandritu Justína Čelijského (Popoviča), doktora teológie a univerzitného profesora.

Bol to človek, ktorý v mladosti študoval všetko, čo sa len dalo a spoznával ľudí a mentalitu rôznych kultúr, aby bol neskôr prospešný svojej Cirkvi a pomohol teologicky a duchovne vzdelávať Ďalšiu generáciu teológov, duchovných, episkopov, ale aj mníchov či veriacich v Srbsku.

Bol vychovávaný vo svätej zbožnosti a tak svoje všestranné vzdelanie spájal s modlitbou, pôstom a Bohočlovek Christos bol jeho životnou pomocou a inšpiráciou. Všetko v živote robil na oslavu svojho nebeského Stvoriteľa a vždy robil všetko tak, aby to bolo v zhode so Svätým Písmom.

 

… pokračovanie v knihe …

oddelovačik

OBSAH KNIHY:

 • Predhovor
 • Život otca Justína Popoviča
 • Mladosť svätca
 • Monach Justín
 • Mladý mních na štúdiu v Rusku
 • Spoznávanie západu
 • Späť vo vlasti
 • Doktorant na Aténskej univerzite v Grécku
 • Učiteľ a vychovávateľ
 • Rukopoloženie na jeromonacha
 • Šéfredaktor s ostrým perom
 • Vyhodený z bohoslovije
 • Misia v Československu
 • Ďalšia teologická práca v Srbsku
 • Vyhodený z univerzity
 • Príchod do Čelije
 • Svätcov odchod z tohto sveta
 • Pohreb otca Justína
 • Nikolaj Velimirovič a Justín Popovič
 • Svedectvá o otcovi Justínovi
 • Výpovede o Justínovi jeho duchovných detí a veriacich
 • Zázraky otca Justína
 • Básne otcovi Justínovi
 • Rozdelenie a charakteristika jednotlivých diel otca Justína
 • Štýl písania otca Justína
 • Agiografické diela
 • Životy svätých
 • Život svätého Sávu Srbského
 • Dogmatické diela
 • Dogmatika pravoslávnej cirkvi I.
 • Dogmatika pravoslávnej cirkvi II.
 • Dogmatika pravoslávnej cirkvi III.
 • Pravoslávna cirkev a ekomenizmus
 • Tajomstvá viery a života
 • Patristické diela
 • Problém osobnosti a poznania podľa svätého Makarija Veľkého
 • Gnozeológia svätého Izáka Sýrskeho
 • Stoslov podvižnícko – gnozeologický
 • Exegetické diela
 • Filozofické strminy
 • Svätoslávie ako filozofia života
 • Diela o F.M. Dostojevskom
 • Filozofia a relígia F.M. Dostojevského
 • Dostojevský o Európe a Slovanstve
 • Homiletické diela
 • Modlitebný denník
 • Úryvky z diel otca Justína Popoviča
 • Životy svätých
 • Život svätého Sávu Srbského
 • Dogmatika pravoslávnej cirkvi I.
 • Dogmatika pravoslávnej cirkvi II.
 • Dogmatika pravoslávnej cirkvi III.
 • Pravoslávna cirkev a ekumenizmus
 • Tajomstvá viery a života
 • Problém osobnosti a poznania podľa učenia svätého Makarija Veľkého
 • Gnozeológia svätého Izáka Sýrskeho
 • Stoslov podvižnícko – gnozeologický
 • Exegetické diela
 • Filozofické strminy
 • Svätoslávie ako filozofia života
 • Filozofia a relígia F. M. Dostojevského
 • Dostojevský o Európe a Slovanstve
 • Sviatočné besedy
 • Nedeľné besedy
 • Paschálne besedy
 • Modlitebný denník
 • Záver
 • Slovník použitých cirkevných výrazov
 • Použitá literatúra
 • Obsah
 • Obrazová príloha

oddelovac

Autor:
ThDr. Peter Soroka
Recenzenti:
prot. prof. ThDr. Štefan Pružinský, PhD.
prof. Ján Šafín, PhD.
Počet strán 191
ISBN 80 – 969557 – 0 – 5
EAN 97880969557051

Dohodnutá predajná cena 7,64 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

oddelovačik

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

oddelovac

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…