Základy pravoslávnej viery

Základy pravoslávnej viery I

Základy pravoslávnej viery - Vierouka
RNDr. Tatiana Švedová – Paňková

 

Zámerom publikácií, zhrnutých do zväzku Základy pravoslávnej viery, je poskytnúť bežnému čitateľovi základné a úplné informácie o viere a živote Pravoslávnej cirkvi. Zväzok pozostáva zo štyroch častí.

Prvá časť VIEROUKA obsahuje tri kapitoly, ktorých témami sú Pramene kresťanskej náuky, hlavné učenei Pravoslávnej cirkvi prezentované ako komentár o nikejskom Symbole viery a vysvetlenie učenia o Svätej Trojici.

Druhá časť BOHOSLUŽBY pozostáva z piatich kapitol, v ktorých sa rozoberajú cirkevné budovy, kňazské rúcha a symboly, tajiny, denný cyklus bohoslužieb, cirkevný rok a jeho pôsty a sviatky a nakoniec svätá liturgia.

Tretia časť BIBLIA A CIRKEVNÉ DEJINY je rozdelená na kapitoly o obsahu a výklade Biblie a o histórii Cirkvi, zdôrazňuje hlavne jej teologický, liturgický a duchovný vývin v každom storočí.

Štvrtá časť DUCHOVNO sa zaoberá hlavnými témami kresťanského života, ktorými sú modlitba, pôst, pokánie, mravnosť, svedectvo o Bohu a spoločenstvo s Bohom.

 

… ak Vás tieto slová zaujali, pokračovanie si nájdete v tejto zaujímavej knihe …

oddelovačik

OBSAH KNIHY:

 • Pramene kresťanskej náuky
 • Zjavenie
 • Tradícia
 • Biblia
 • Starý Zákon
 • Nový Zákon
 • Liturgia
 • Všeobecné snemy
 • Svätý otcovia
 • Svätci
 • Kánony
 • Cirkevné umenie
 • Symbol viery
 • Nikejské vyznanie
 • Viera
 • Boh
 • Stvorenie sveta
 • Anjeli
 • Zlí duchovia
 • Človek
 • Hriech
 • Isus Christos
 • Boží Syn
 • Vtelenie
 • Vykúpenie
 • Zmŕtvychvstanie
 • Nanebovstúpenie Isusa Christa
 • Boží súd
 • Božie Kráľovstvo
 • Svätý Duch
 • Cirkev
 • Tajiny (Sviatosti)
 • Večný život
 • Svätá Trojica

oddelovac

Autor:
RNDr. Tatiana Švedová – Paňková
Odborná korektúra prekladu:
prot. prof. ThDr. Peter Kormaník, PhD.
Originál anglický jazyk:
Thomas Hopko
Ilustrácie:
John Matusiak
Obchodná spolupráca:
MENTA MEDIA s.r.o.
Výroba a tlač:
Tlačiareň svidnícka, s.r.o.
Počet strán 116
ISBN: 0-86642-036-3
EAN: 0866420363

Dohodnutá predajná cena 10,00 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

oddelovačik

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

oddelovac

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…