PONUKA ART

ponukaART

PONUKA ART

Maliarstvo je odbor výtvarného umenia, pri ktorom sa na nejaký predmet (najčastejšie plátno) nanáša farba (derivovaná z najrôznejších organických a syntetických substancií) a línie s cieľom vytvorenia reprezentačných, prípadne abstraktných obrazov. Je to dôležitá súčasť vizuálneho umenia.

Sochárstvo je trojrozmerný druh umenia, ktoré na svoju prezentáciu používa formovanie pevného (rôzne druhy kameňov – najčastejšie mramor, kov, drevo), alebo plastického materiálu (keramika, sklo, porcelán…).

Grafika a dizajn je dôležitý prvok webovských stránok. Akú farbu webu zvoliť? Každá farba má svoj psychologický význam, ako pôsobí na ľudí. Text na webe, ktorý je bez grafiky je nudný, naopak prílišná grafika pôsobí nevhodne. Koľko zvoliť grafiky a textu na stránke? Vždy je to kompromis medzi obsahovou stránkou a medzi grafickou. Pričom podľa najnovších trendov sa do popredia webu dostáva skôr obsahová stránka.

Architektúra (lat. architectura) – „hlavný staviteľ“ – „remeselník“, „staviteľ“, „tesár“) je umenie a veda o navrhovaní a stavbe budov, objektov, stavieb a ich súborov, pamätníkov, rôznych architektonických doplnkov. Architektúra je považovaná za najvyšší stupeň umenia, pretože v sebe ukrýva všetky prvky umenia.

Starožitnosť je vec stará vekom a hodnotná svojou nenávratnosťou. Speňažovaním sa zhmotňuje umelecká hodnota starožitného predmetu.
Čím je drahší, tým by mal byť vzácnejší. Za starožitnosť môžeme považovať predmet starší ako sto rokov. Existujú výnimky – napríklad colný zákon radí do tejto kategórie už 60 ročné hodiny. Hodnota starožitnosti zároveň ide ruka v ruke s popularitou jej niekdajšieho majiteľa.

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…