Aplikovaná sociálna patológia v soc. práci

aplikovana socialna patologiaAplikovaná sociálna patológia
v sociálnej práci
doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.

 

Predslov

Publikácia ktorú máte v rukách je jednou z mnohých, ktoré vznikajú prostredníctvom autorských kolektívov pedagógov aj praktikov na pôde vysokých škôl. Cieľom všetkých je priblížiť študentom , ale aj odborníkom z praxe a kolegom z iných profesií, odor sociálna práca, pomôcť tak aj jeho identifikácii a potvrdeniu jeho autonómnosti medzi ďalšími profesiami, ktoré sa orientujú na riešenie sociálnych, zdravotných a iných problémov človeka.

V oblasti sociálno-patologických javov sme sa dosial stretli s publikáciami, ktoré mali len teoretický charakter. Našou snahou bolo nájsť prepojenie medzi sociálnou patológiou a sociálnou prácou tak, aby najmä študenti sociálnej prácemohli postupne v praxi konkrétne identifikovať svoje kompetencie pre prácu s cieľovými skupinami klientov u ktorých sa sociálno-patologické javy prezentujú. Práve aplikačná prax, teda prepojenie medzi teóriou a praxou, môže pomôcť hlbšiemu vymedzeniu sociálnej práce ako poločensko-vednej disciplíny. V Slovenskej republike sa práve v tomto období vytvára platforma pre vzájomnú diskusiu medzi odborníkmi na teóriu, vzdelávateľmi a praktikmi sociálnej práce. Výsledom by malo byť skvalitnenie odboru sociálna práca a posilnenie jeho opodstatnenosti pre sociálnu prax.

Autor

 

… ak vás tieto slová zaujali, pokračovanie nájdete v knihe …

oddelovačik

OBSAH KNIHY:

oddelovac

Autori:
doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD.
PhDr. Andrea Vasilescu, PhD.
PhDr. Tibor Roman, PhD.
PhDr. Lenka Látalová, PhD.
Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD.
PhDr. Eva Romanová, PhD.
Mgr. Barbora Kuchárová
Mgr. Alena Vozáb Gabrielová
Recenzenti:
prof. PhDr. Pavel Muhlpachr, PhD.
doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
Tlač:
BEKI Design s.r.o.
Návrh obálky:
Mgr. Lucia Janechová
Vydavateľ:
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. alžbety Bratislava 2011
Technická spolupráca:
MENTA MEDIA s.r.o.
Počet strán 442
ISBN 978-80-8132-009-5
EAN 9788081320095

 

Dohodnutá predajná cena 15,00 EUR

Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

oddelovačik

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

 

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

 

 

oddelovac Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…