Klimentova liturgia

klimentova liturgia

doc. ThDr.Štefan Šak, PhD.
Klimentova liturgia

Pri pohľade na liturgický život Cirkvi v cirkevných obciach, teda farnostiach, ale aj pustovniach a monastieroch, vidíme na jednej strane veľké bohatstvo a krásu v jednoduchosti a na strane druhej nesmiernu hĺbku Bohopoznania, do ktorého sa Boží ľud zasväcoval.

Celý liturgický, bohoslužobný a sviatostný život veriacich je sústredený okolo Pánovej večere, ktorá je epicentrom každodenného duchovného života veriacich v Cirkvi, v ktorej nachádzajú zmysel a cieľ svojho života. Svätá liturgia a predovšetkým svätá Eucharistia po mnohé stáročia vzbudzovala živý záujem tak u veriacich, ako aj u mnohých teológov, nakoľko je centrom bohoslužobného a sviatostného života Cirkvi.

Jednou z množstva liturgií je veľmi vzácna a veľkolepá liturgia, ktorá sa nachádza v diele “Apoštolské ustanovenia”, ktoré je pripisované rímskemu biskupovi Klimentovi, po ktorom táto liturgia dostala svoj názov…

 

 

POKRAČOVANIE V KNIHE…

oddelovačik

OBSAH KNIHY:

 • Popis a obsah diela “Apoštolské ustanovenia”
 • Svätá liturgia “Apoštolských ustanovení”
 • Historické svedectvá
 • Autor “Apoštolských ustanovení”
 • Miesto a čas napísania ”Apoštolských ustanovení”
 • Pomenovanie Klimentovej liturgie
 • Starobylosť liturgie ”Apoštolských ustanovení”
 • Kanonický pohľad na starobylosť liturgie
 • Vchod do Božieho domu
 • Začiatok
 • Čítanie zo sv. písma
 • Kázeň
 • Prepustenie počúvajúcich
 • Modlitby za katechumenov
 • Modlitby za posadnutých
 • Modlitby za osvecovaných
 • Modlitby za kajúcich
 • Modlitby verných
 • Pozdrav – umývanie rúk
 • Prínos darov
 • Svätá anafóra
 • Ďakovná – Eucharistická modlitba
 • Víťazný hymnus
 • Druhá časť eucharistickej – ďakovnej modlitby
 • Ustanovujúce slová nášho Pána Isusa Christa
 • Anamnéza
 • Epikléza
 • Prosebná ekténia a dyptych
 • Prípravné modlitby pred svätým prijímaním
 • Povýšenie
 • Sväté prijímanie
 • Konečné poďakovanie
 • Eucharistický pôst
 • Záver
 • Použitá literatúra
 • Obsah

oddelovac

Autor:
doc. ThDr. Štefan Šak, PhD.
Recenzenti:
doc. ThDr. Miroslav Župina, PhD.
Mgr. Bohuslav Kuzišin, PhD.
Technický redaktor:
Mgr. Anton Pažický
Obchodná spolupráca:
MENTA MEDIA s.r.o.
Počet strán 195
ISBN 978-960-93-2198-3
EAN  9789609321983

Dohodnutá predajná cena 11,58 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

oddelovačik

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

oddelovac Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…