Všeobecný list svätého apoštola Jakuba

Všeobecný list apost.Jakuba

Všeobecný list
svätého apoštola Jakuba
prof. ThDr. Štefan Pružinský, CSc.

 

Autorom listu, ktorý sa v pravoslávnej cirkevnej tradícii umiestňuje medzi všeobecnými listami na prvé miesto, je svätý apoštol Jakub, brat Hospodinov, prvý biskup Jeruzalemskej Cirkvi.

Pomenovanie “brat Hospodinov”, čiže brat Isusa Christa dostal preto, lebo podľa zákona mali Jakub a Isus “ako sa myslelo” spoločného otca – Jozefa, ktorý bol vo vysokom veku zasnúbený s Máriou, Matkou Isusovou, aby sa jej stal ochráncom a pomocníkom.

Obaja boli teda zákonnými bratmi, hoci v skutočnosti mali odlišných rodičov. Jakub bol synom Jozefa a jeho prvej manželky je tradičný a prijímaný najväčšími autoritami kresťanskej Cirkvi od najstarších čias.

… pokračovanie v knihe …

oddelovačik

OBSAH KNIHY:

 • HISTORICKO – KRITICKÝ ÚVOD
 • Autor listu
 • Archeologický nález v Jeruzaleme
 • Cirkev v Jeruzaleme pod vedením apoštola Jakuba
 • Autentickosť listu
 • Štýl a jazyk listu
 • Adresáti listu
 • Čas a miesto napísania listu
 • Príčina a cieľ napísania listu
 • Obsah a štruktúra listu
 • VŠEOBECNÝ LIST SV. APOŠTOLA JAKUBA
 • Pozdrav
 • Povzbudenie k trpezlivosti a viere v pokušeniach a skúškach
 • Správny postoj k hriešnym pokušeniam a žiadostiam
 • O potrebe prijímania a uskutočňovania slova pravdy
 • Zoznam bibliografických odkazov

oddelovac

Autor:
prof. ThDr. Štefan Pružinský, CSc.
Recenzenti:
prot. doc. Alexander Cap, CsC.
Mgr Ján Husár, PhD.
Technická spolupráca:
MENTA MEDIA s.r.o.
Počet strán 219
ISBN 978-83-928613-8-6

Dohodnutá predajná cena 9,00 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

oddelovačik

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

oddelovac

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…