Svätý Gregor Palamas a pravoslávna mystika

gregor palamas

John Meyendorff
Svätý Gregor Palamas a pravoslávna mystika

 

Isychazmus je mníšske hnutie, ktoré má svoj pôvod u otcov púšte. Nemožno však o ňom povedať, že predstavovalo výlučne pravoslávnu mystiku, ktorá poznala  a aj dodnes pozná rôzne formy. Samotného Palamu možno nazvať učiteľom pravoslávnej mystiky, lebo jeho dielo presahuje hranice jednej duchovnej školy a obnovuje kresťanské mystérium v jeho podstate.

 

V čase pôsobenia Palamu malo východné mníšstvo za sebou už dlhú históriu, počas ktorej prežilo veľa ťažkostí a pokušení. Jeho veľkí učitelia zanechali o ňom rozsiahlu literatúru a súčasníci si ho ctili a veľmi vážili. Všetky tieto skutočnosti minulosti prijal Palamas bez výhrad. Jeho úloha spočívala v tom, aby v tejto minulosti odhalil trvalý doktrinálny a duchovný element v čase, keď v Byzancii začal viať duch renesancie a keď kresťanský Západ prežíval jednu zo svojich najradikálnejších transformácii. Či moderné časy, ruinujúce hodnoty, ktoré stredovek považoval za absolútne, nezačali ničiť aj podstatu kresťanstva? Či nová spoločnosť po získaní autonómie rozumu a tvorstva nechala miesto pre nedprirodzený život, ktorý priniesol Christos nezávisle ne všetkých čisto ľudských výdobytkoch?

 

POKRAČOVANIE V KNIHE…

oddelovačik

OBSAH KNIHY:

 • Duchovná tradícia východných mníchov
 • Prvobytné mníšstvo
 • Evagrios Pontský a čistá modlitba
 • Makarios a mystika srdca
 • Isusova modlitba
 • Doktrína zbožštenia: Gregor Nysský a Maxim
 • Simeon Nový Bohoslov
 • Byzanstský isychazmus v XIII. a XIV. storočí
 • Svätý Gregor Palama, teológ isychazmu
 • Mladosť
 • Rozpory s Varlaamom a Akindynom
 • Teológia isychazmu
 • Kresťanský existencializmus
 • Isychazmus po Palamovi
 • Isychazmus na kresťanskom Východe od XIV. storočia dodnes
 • Isychastická tradícia v Rusku
 • Záver
 • Chronológia
 • Index
 • Bibliografia

oddelovac

Autor:
Tichon, biskup komárňanský
S originálom porovnal:
jer. Mgr. Pavol Tkáč
Jazykový redaktor:
Mgr. Dana Kojnoková
ThDr. Ján Husár, PhD.
Technická spolupráca:
MENTA MEDIA s.r.o.
Počet strán 97
ISBN 978-80-89392-35-3

 

Dohodnutá predajná cena 8,58 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

oddelovačik

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

oddelovac Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…