Ako písať záverečné práce

ako pisať skolske zaverecne praceAko písať záverečné práce
PaedDr. Ing. Peter Orendáč

Počas vysokoškolského štúdia študenti prichádzajú do styku s rôznymi druhmi prác, ktoré majú vyprodukovať. Sú to rôzne školské a záverečné práce. Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 51 ods. 3 uvádza, že „súčasťou štúdia podľa každého študijného programu je aj záverečná práca.“ Nasledujúce paragrafy spomenutého zákona ako záverečné práce chápu bakalárske, diplomové, rigorózne a dizertačné práce.

Písanie takýchto prác však má svoje zákonitosti a pisateľ sa má riadiť príslušnými normami, upravujúcimi ich formu i obsah. Niektoré normy sú však ťažko dostupné a študenti zápasia v tomto smere s mnohými problémami. Úlohou tejto metodickej príručky je uľahčiť študentom ich prácu pri písaní rôznych prác. Tvorba tejto príručky vychádza z osobných skúseností vedenia študentov pri školských a záverečných prácach alebo absolventov pri rôznych kvalifikačných prácach. Jej tvorba sa opierala o dostupné normy a príručky iných autorov.

Príručka pozostáva zo štyroch kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá charakteristikou jednotlivých druhov prác a formálnymi požiadavkami na ich tvorbu. Druhá kapitola hovorí o charakteristikách jednotlivých častí záverečných prác. V tretej kapitole je uvedená technika práce s prameňmi a problematika citácii. Štvrtá časť predkladá možnosti písania bibliografických odkazov z jednotlivých druhov prameňov a príklady ich praktického použitia.

… ak vás tieto slová zaujali, pokračovanie nájdete v knihe …

oddelovačik

OBSAH KNIHY:

 

Autor: PaedDr. Ing. Peter Orendáč

Dohodnutá predajná cena 11,71 EUR

Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

oddelovačik

 

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

oddelovac

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…