Deťom o duši

detom o duši

DEŤOM O DUŠI
Boris Ganago

 

 

 

 

 

 

 
Poučné príbehy pre deti.

… pokračovanie nájdete v knihe …

 

 

OBSAH KNIHY:

 • Prozreteľnosť
 • Vari je to priateľ?
 • Môj hríb! Môj!
 • Stratená duša
 • Nad priepasťou
 • Úsmev
 • Vtáčiky
 • Krížik
 • Voľba
 • Duša patrí Christovi
 • Detská spoveď
 • Spas ma, Hospodi!
 • Hlas volajúceho
 • Okamih, len okamih
 • Keď uveríme
 • Očakávanie
 • Hoci každý deň
 • Štít
 • So svätyňou
 • Súboj
 • Návrat k životu
 • Vyniesli
 • Nebeský svet
 • Darček
 • Písomná práca
 • Ako všetci

Autor: Boris Ganago
Preklad: Mgr. Silvia Štefanovová
Jazyková úprava: Matuška Anna Dercová a Mgr. Jaroslava Hirjaková
Technická a grafická úprava: Andrej Dupej
Technická spolupráca: MENTA MEDIA s.r.o.
71 strán

Dohodnutá predajná cena 2,05 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

 

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…