Úvod do etiky

indexbooksBB60

Úvod do etiky
prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc.

2. vydanie

Predslov

V bežnej každodennej konverzácii často počujeme konštatovania typu, že je to dobré, je to správne, prípadne je to nedobré, nesprávne, zlé a podobne. Často sa stretávame s hodnotením, že je to dobrý človek, prípadne zlý človek. Dobro, zlo, správne, nesprávne patria k základným kategóriám etiky a pojmom, ktoré tvoria základnú štruktúru pojmového aparátu v morálke. Samozrejme že okrem svojho etického a mravného významu majú ešte mnohé iné významy, ale o tom budeme uvažovať neskôr. Napriek tomu že tieto pojmy patria v každodennej konverzácii k veľmi často používaným, sú veľké rozdiely v obsahu, ktorý do nich vkladajú jednotliví diskutujúci, teda vôbec nie sú jednoznačné. Nielen jednotlivci, mravné subjekty sa líšia v obsahu vkladanom do týchto pojmov, ale aj rozličné etické teórie rozličným spôsobom definujú čo je správne, nesprávne, dobré či zlé. V podstate je to odraz diferentného videniasveta morálky, takže aj tento pluralizmus v chápaní základných etických kategórií je prirodzený.

Autor

 

… ak vás tieto slová zaujali, pokračovanie nájdete v knihe …

OBSAH KNIHY:

 • ÚVOD
 • Úvod k 1. vydaniu
 • Úvod k 3. vydaniu
 • Úvod k 4. vydaniu
 • Etika a morálka
 • Úroveň inštinktu
 • Úroveň zvyku
 • Úroveň svedomia
 • Mravné princípy, pravidlá a teórie
 • Utilitarizmus a konzekvencializmus
 • Hodnoty a mravné hodnoty
 • Etický a morálny relativizmus
 • Slobodná vôľa a zodpovednosť
 • Sociálna etika
 • Aplikovaná etika
 • Učiteľská etika
 • Mravná výchova
 • Použitá literatúra
 • Stručný slovník etiky

 

Autor:
prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc.
Vydavateľ: Tribun EU s.r.o.
Obchodná spolupráca:  MENTA MEDIA s.r.o.
Počet strán 168
ISBN 978-80-263-0026-7
EAN 9788026300267

 

Dohodnutá predajná cena 10,00 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

 

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…