Počiatky Byzancie, K. Veľký a antické dedičstvo

pociatky byzancie

POČIATKY BYZANCIE, KONŠTANTÍN VEĽKÝ
A ANTICKÉ DEDIČSTVO
prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.

Výhodou rímskych dejín je, že sú všeobecne dobre čitateľné, súc vymedzené presnými údajmi, ktoré nám umožňujú rozpoznať ich hranice. Avšak na ich počiatku, ako tomu býva aj v iných prípadoch, nie je presný historický záznam, zachovajúci sa v historickej knihe, či dejínný zápis, exaktne hovoriaci o tom, čo sa stalo, ale legenda. Práve z nej sa dozvedáme o prvých krokoch budúceho štátneho útvaru, ktorý vyrastie do najmocnejšej dŕžavy svojej doby a ktorého dejiny až dodnes podstatnou mierou ovplyvňujú históriu Stredomoria i celého okcidentálneho sveta. Z tejto legendy sa dozvedáme, že začiatok dejín Ríma je geneticky spojený s bájnym hrdinom Aeneasom, inak synom bohyne lásky Venuše a dardanského kráľa Anchisa, ktorý spolu so svojim otcom, synom Ascaniom a penátmi opustil horiacu Tróju, aby sa vydal na dlhú púť Stredomorím. Z pohľadu filozofie dejín, neodstrkujúcej mýtus iba do oblasti epických príbehov, by to znamenalo, že Rím bol založený z vôle bohov, aby sa skvel v sláve a mocne svetu vládol potom, čo padla nemenej slávna Trója. Ako k tomu došlo nevieme, hoci mýty tu preukazujú pomerne veľkú zhodu. Rozdiely sa týkajú len niektorých nepodstatných detailov a zveličili ich až neskorší autori.

… pokračovanie v knihe …

oddelovačik  OBSAH KNIHY:

 • Všeobecne o rímskych dejinách
 • Skica z byzantského svetonáhľadu
 • Kresťanstvo verzus pohanstvo
 • Zrod konštantínovej epochy
 • Karolingovská duchovná kultúra, prvý náčrt “mesta Božieho” a vnútorné protirečenia ríše Karola Veľkého
 • Teológia epochy karolingovcov
 • Byzancia a talianska renesancia
 • O Plethonovi, Bessarionovi, Byzancii a Západe
 • Platón a Aristoteles v Šalamúnovom stĺporadí
 • Ešte raz pár slov o Platónovom a Aristotelovom odkaze
 • Záver
 • Použitá literatúra

oddelovac

Autor:
prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.
Recenzenti:
doc. ThDr. Kryštof Pulec, PhD.
doc. ThDr. Alexander Cap, CSc.
Korektúra:
prof. ThDr. Štefan Pružinský, CSc.
Technická spolupráca:
MENTA MEDIA s.r.o.
Počet strán 246
ISBN 978-80-555-0314-1
EAN  9788055503141

 

Dohodnutá predajná cena 11,93 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

oddelovačik

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

oddelovac

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…