Deti trochu iné v školskej edukácii

deti trochu ine

Deti trochu iné v školskej edukácii
Mgr. Ján Hučík, PhD.

Predslov

Aj napriek množstvu publikácii, kde autori spracúvajú problematiku porúch pozornosti a aktivity, špecifických porúch učenia, učitelia takýchto žiakov i naďalej často pociťujú bezradnosť, či málo pomoci a podpory od odborníkov v procese edukácie žiakov s vývinovými poruchami, ktorí sa vzdelávajú v bežných triedach základných a stredných škôl formou školského začlenenia – integrácie.

Škola je prostredím, kde žiak prežíva určité obdobie mimo rodiny. Škola a učitelia by preto mali vytvoriť prostredie, klímu, ktorá by pozitívne ovplyvňovala a uspokojovala špeciálne výchovnovzdelávacie potreby žiakov, sociálnu integráciu, vzdelávaciu aktivitu žiaka.

Táto publikácia je zameraná na prácu so žiakmi so špecifickými vývinovými poruchami (dys-poruchami, ADD a ADHD) a zásady v nej uvádzané môžu využívať učitelia všetkých stupňov vzdelávania. Stále v pedagogickej verejnosti pretrvávajú názory, že na kompenzáciu porúch v škole nie je až také dôležité a potrebné používať odlišné metódy práce pri ich edukácii, hodnotení a klasifikácii.

Autor

… ak vás tieto slová zaujali, pokračovanie nájdete v knihe …

OBSAH KNIHY:

 • Úvod
 • Terminologické vymedzenie
 • Nuansy v terminológii
 • Prečo je potrebné liečiť deti s ADHD
 • Symptómy ADHD/ADD
 • Typy ADHD/ADD
 • Vnímanie vlastného hendikepu žiakom s ADHD/ADD
 • Vnímanie žiaka s ADHD/ADD učiteľom
 • Edukačné prístupy k deťom s ADHD/ADD
 • Desatoro všeobecných rád pre pedagóga a rodiča
 • Metodicko-didaktické postupy vhodné pre žiakov s ADHD
 • Odporúčania pre edukáciu čítania
 • Odporúčania pre edukáciu písania, písomného prejavu
 • Odporúčania pre edukáciu cudzích jazykov
 • Odporúčania pre edukáciu matematiky a predmetov mat. charakteru
 • Odporúčania pre edukáciu ostatných predmetov
 • Hodnotenie a klasifikácia
 • Hodnotenie
 • Ako odmeňovať
 • Ako potlačiť nevhodné správanie
 • Podpora a pomoc, stratégie pomoci žiakom
 • Stratégie práce so žiakmi, problémy sústredenia
 • Stratégie práce so žiakmi, ťažko prispôsobiví
 • Stratégie práce so žiakmi, problém organizácie práce
 • Stratégie práce so žiakmi, problém v komunikácii
 • Stratégie práce so žiakmi, ťažkosti v sociálnych vzťahoch
 • Stratégie práce so žiakmi, impulzívni žiaci
 • Stratégie pre prácu učiteľa so žiakmi s ADHD
 • Stratégie pre prácu rodičov detí s ADHD
 • Stručne a jasne
 • Záver
 • Literatúra

 

Autor:
PhDr. Alena Hučíková
Mgr. Ján Hučík, PhD.
Recenzenti:
PaedDr. Mária Tekelová
Mgr. Jarmila Žolnová, PhD.
Obchodná spolupráca: MENTA MEDIA s.r.o.
Tlač: PROHU s.r.o.
Počet strán 72
ISBN 978-80-89535-01-9
EAN 9788089535019

Dohodnutá predajná cena 10,00 EUR
Zvyčajne knihu posielame do 5 dní

 

 

 

 

 

Knihu si môžete objednať – stačí vyplniť formulár:

 

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

 

 

 

 

 

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…